Realizacje

Podwykonawstwo dla firmy BIEPiI, montażu i instalacji w kontenerze rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy sterowniczej urządzeń technologicznych Budynku Krat w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.

Galeria realizacji