Kontakt

El-Connect Sp. z o.o.

ul. Jodłowa 105
80-633 Gdańsk

biuro@el-connect.eu
tel: 58 304 24 29
tel: 58 304 20 24

NIP: 5833193238
REGON: 363587863

KRS: 0000598500
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 PLN

Mapa dojazdu